Uitspraken en claims craniosacraal

Uitspraken en claims craniosacrale therapie.

Onderstaande opsomming had met gemak verdubbeld kunnen worden. De uitspraken zijn soms zo dubieus, objectief onwaar en misleidend dat het moeilijk te geloven is dat het hier gaat om een beroepsgroep die strijdt voor wetenschappelijke erkenning.

Uitspraken afkomstig van de beroepsgroep craniosacraal zijn cursief weergegeven.

“Volgens het oorspronkelijke model van craniale osteopathie, veroorzaken intrinsieke ritmische bewegingen van de menselijke hersenen ritmische fluctuaties van de cerebrospinale vloeistof en specifieke relationele veranderingen bij durale membranen, schedelbeenderen, en het heiligbeen.  Met zachte aanrakingen kunnen de parameters van dit mechanisme gewijzigd worden wat leidt tot gezondheidvoordeel voor de patiënt.”

Deze behandeling mist een biologisch plausibel mechanisme, toont geen diagnostische betrouwbaarheid, en biedt weinig hoop dat eventuele direct klinisch effect ooit zal worden aangetoond.  Zie ook “craniosacraal wetenschappelijk weerlegd”.

“Met Cranio Sacraal werk kan contact gemaakt worden met de middellijn in het ruggenmerg, wat het notochord wordt genoemd. Het notochord is ontstaan in het stadium na de conceptie als de neurale buis is gevormd uit het mesoderm. Het endo en ectoderm zijn dan reeds ontstaan. In de neurale buis ontstaat de notochord als lijn die de creatieve energie vanuit de kosmos, die het wonder van het leven laat ontstaan. Ook het geheugen van ordening komt hier vandaan, zodat alle stamcellen en alle cellen, die hieruit ontstaan, weten wat en waar ze heen moeten en wat voor functie zij gaan vervullen. De notochord laat het lichaam herinneren wat de functie en plaats is, de zogenaamde Clarity of Purpose en Place in Space. Via deze herinnering kan verbinding gemaakt worden met andere lagen in het lichaam, ontdekken wat er in de weg staat en zo de ordening opnieuw creëren, zodat gezondheid en vreugde kunnen ontstaan. Het zelfgenezend vermogen kan weer zijn werk doen en de mens weer in balans brengen.”

Bovenstaande uitspraken kunnen niet met deze stelligheid worden neergelegd. De beschrijving dat er van buitenaf invloed kan worden uitgeoefend op het “weten” van de stamcellen waar ze naartoe moeten en dit weten te kunnen stimuleren is op geen enkele manier te valideren. De grondlegger Dr. John Upledger beweert dat je via “talking to the cells and the immunesystem” tegen kankercellen zou kunnen zeggen dat ze weg moeten gaan.

Onderstaande “therapeutische verslagen” zijn slechts enkele exemplarische voorbeelden:

Ik leg haar uit wat Ritalin doet en ik laat haar de ervaring. Zij ervaart nare gevoelens bij de 1e pil en besluit het niet mee verder te nemen. Wij kijken samen naar de energie van Ritalin in haar lichaam en ze ziet dat je letterlijk opgesloten wordt. Ik geef haar ook een aurahealing en geef haar mee dat ik dit kan doen als ze zich niet lekker voelt. Dit geeft haar veiligheid.”

 Het is ronduit gevaarlijk om samen met een psychiatrische patient te gaan “onderzoeken” waar de weerstand tegen inname van een medicijn voor staat. De meeste psychiatrische patienten hebben weerstand tegen inname van medicatie. Dit mag niet gestimuleerd worden en vervangen worden door “aurahealing” zonder samenspraak met behandelend arts.

Zijn hele cortex voelt heel gespannen, limbisch systeem is heel druk en frontal beweegt weinig tot niet. Er is veel compressie voelbaar in bovenrug, thoracal inlet. Bekkenwerk: het sacrum is hard en beweegt alle kanten uit behalve van boven naar beneden. Eerst komt de beweging naar boven tot stand. Doe elke keer Rock the dural tube met 2 handen. Na 3 behandelingen van hoofd, nek, thoracal inlet en bekken is verandering voelbaar voor mij. Het hoofd is wat rustiger, spanningen zijn minder en sacrum beweegt meer. Buikje is ook warmer en rustiger, na navelstreng energie en placentabonding. Ik behandel hem als hij slaapt. Ook werk ik met het limbisch systeem en RAS.”

Naast alarmwerk zal ik ook breinwerk gaan inzetten. Het heeft tijd nodig. Het cranium heeft nog te weinig fluidiek en het lichaam moet langzaam de herinneringen loslaten. Zij ervaart de behandelingen als zeer weldadig. Ze stopt met mijn behandelingen, ze gaat verder met EMDR. Cranio heeft zeker bijgedragen aan haar welzijn en heling”.

Ook bovenstaande twee voorbeelden staat bol van (semi- )wetenschappelijke termen als navelstrengenergie, placentabonding, RAS, limbisch systeem, thoracal inlet, alarmwerk en breinwerk.

Een volgend therapieverslag meldt:

“Leerstuk: soms kan je mensen niet helpen en moet je wachten…. Het leert mij compassie te hebben met keuzen die mensen maken. Mijn gevoel had graag de hartbeschermer willen helpen herstellen en bijvoorbeeld met haar een geboortesessie willen doen, met terughalen van de placenta-energie”.

Als je op de mededeling van een patiënt dat die geen baat heeft bij de behandelingen, zoals in bovenstaande casus, schrijft dat je moet wachten omdat de patiënt nog niet zover is dan wordt nooit in overweging genomen dat niet iedereen er baat bij heeft. Het niet werken van de behandeling wordt toegeschreven aan het feit dat de patiënt er niet voor open staat of nog niet zover is.

“Werk met brein en alarmsystemen (amygdala, hypocampus, locus cerrileum, hypothalamus, RAS, Raph). Ook met bekken en cranium. Zacht psoaswerk. Ze beslist van de pillen af te willen en gaat iedere dag wandelen. Er ontstaat een opgaande lijn. Nu na 9 maanden doet ze haar huishouden weer. Werken kan nog niet. Ik blijf haar behandelen. In maart krijg ik bloemen. Cranio heeft bijgedragen tot haar herstel”.

Deze vrouw heeft een ernstige psychiatrische problematiek. Ook hier melding van medische terminologie en geen enkele melding van overleg met behandelend artsen.

We werken al ruim een jaar met Cranio. Hij komt elke maand. Alarmwerk, immuunwerk, pericardium (talking to the heart), hartspier en gekeken naar bloedvaten en lymfe. Ook Breinwerk. Tijdens de sessies ziet R hele mooie kleuren en voelt zich heel vredig en gelukkig. Er is veel liefde in het veld, zegt hij. Cranio is echt helend voor hem en zijn fysieke hart. Wij gaan door met behandelen. R. zegt dat het de liefde is, die het doet. Hij wil gaan aantonen dat energetische genezing mogelijk is”.

Deze patient heeft zeer ernstige pulmomonale problematiek en heeft besloten alleen verder te gaan met craniosacraal therapie. Wil hij of de craniosacraaltherapeut aantonen dat energetische genezing mogelijk is. De term genezing is misleidend ook al wordt deze gekoppeld aan de term energetisch.

 “Cranio Sacraal: Bekkenwerk, middenrif, rug (waar pijn is door kneuzing van ribben), nek, occiput. Ik werk alleen zacht en uitnodigend en blijf in contact met D. In begin met de spieren om de schedel te ontspannen, dan langzaam naar de botten toe. Later mag ik aan de hersenen voelen, die dan in mijn handen komen liggen. Heel anders, zacht en vochtig, voelt het aan. Ik merk veel spanning in de rechter parietale en temporale bot/kwab. De hypocampus meldt zich. Ook het linkerdeel van het occiput voelt vreemd aan. Hard en strak. Er mag veel spanning weg. Ook de hele cortex ging in mijn handen meer bewegen. Ik heb de sfenoid aangeraakt, die vreemd bewoog. Alsof er een breuk in was. Dit ging doorstromen. Het litteken op het hoofd wilde graag aangeraakt worden. Het voelde voor D dat er veel verlichting kwam en een plek bovenop zijn hoofd liet de herinnering zien, dat hij op straat lag na het ongeluk. Herinneringen aan het ongeluk zijn nog steeds weg”.

Bovenstaande is opnieuw een voorbeeld van vermenging van het gebruik van medische termen die alleen in dienst staan van een holistische handelwijze.

“De methodes die John E Upledger in zijn boek Cell Talk presenteert om met cel te praten zouden ook bij stamcel transplantaties gebruikt kunnen worden.vii Bijvoorbeeld om een afwijzende reactie van het immuun systeem te voorkomen zou men in dialoog kunnen gaan met de thymus en het immuunsysteem. Al voor een transplantatie zou het lichaam op de hoogte kunnen worden gesteld van een stamceltransplantatie. Na of nog beter tijdens de transplantatie gaat men in communicatie met de verkennercellen van het immuun systeem. De cellen moeten overtuigd worden dat getransplanteerde cellen niet als vijandige cellen moeten worden gezien, maar juist als cellen die komen helpen om beschadigd weefsel te herstellen.”

Ook bovenstaande uitspraken kunnen op geen enkele manier waargemaakt worden.

“Een behandeling is vaak een mix van ontspanningstherapie en SER (Somatic Emotional Release). Dat is te vergelijken met psychotherapie.”

SER mag niet vergeleken worden met psychotherapie. Psychotherapie is geen beschermde term. Dus strafbaar is het niet. Maar na 6 dagen opleiding in SER mag men niet stellen dat er psychotherapie gegeven kan worden.

“De ontwikkeling van Cranio Sacraal gaat steeds verder en steeds meer mogelijkheden komen beschikbaar om de oorzaak van klachten effectief te behandelen. Daarbij maken wij gebruik van praten met organen en orgaansystemen, zoals bijvoorbeeld het immuunsysteem, de hersenen, het hart als emotioneel centrum en ons alarmsysteem dat zorgt voor onze veiligheid in levensbedreigende situaties. En we krijgen nog antwoord ook. Dit noemen we Somato Emotional Release (S.E.R.).”

Een andere omschrijving van Somato Emotional release. We komen ze tegen in vele varianten terwijl iedereen toch dezelfde opleiding heeft gedaan.

De klachtenlijst waarbij Cranio helend kan zijn, is bijna onuitputtelijk omdat iedereen baat heeft bij deze vorm van therapie.

De claim dat iedereen baat heeft bij deze therapie is misleidend.

“Craniosacraal zorgt voor verjonging van het gehele organisme en versterkt het immuunsysteem. Craniosacraal ontgiftigt het lichaam.”

Bovenstaande beweringen kunnen niet als waarheid gedeponeerd worden

“Bij de volgende klachten heeft Cranio-Sacraal therapie zich bewezen: hoofdpijnen, dyslexie, nek- en schouderklachten, rugklachten, chronische vermoeidheid, slaapstoornissen, posttraumatische klachten, hyperactiviteit, stress, lusteloosheid, aangezichtspijn, oorsuizen, bekkeninstabiliteit, huilbaby’s enz.”

Door te schrijven “hebben zich bewezen” wordt gesuggereerd dat er wetenschappelijk bewijs is dat het werkt. Dit is misleidend.

“Geen enkele therapie brengt je zo in contact met je eigen lichaam. Deze therapie verricht wonderen in het lichaam”

Het aanprijzen van de therapie wordt door craniosacraal therapeuten zeer uitbundig gedaan. Men zet de therapie in vele bewoordingen neer als “de beste en meest complete therapie”. Men wil zich onderscheiden van andere therapieën en vele therapeuten schermen met bewoordingen als: Nu ben ik compleet als hulpverlener. Nu kan ik het hele spectrum behandelen. Men gebruikt hierbij vaak de achtergrond van fysiotherapie.  Craniosacraal als aanvulling op fysiotherapie maakt het plaatje van hulpverlener compleet.

Door het KNGF ingenomen standpunten ten aanzien van therapieën per 1 april 2014.

Cranio sacraal therapie past niet binnen het domein van de fysiotherapie. Het hypothetische theoretische verklaringsmodel van cranio sacraal therapie berust voor het grootste deel niet op erkende westerse fundamentele wetenschappen als anatomie en fysiologie. De redeneringen en andere theoretische verbanden die wel op basis van deze wetenschappen worden gemaakt zijn hypothetisch, louter speculatief en oncontroleerbaar. Tot dusverre worden deze redeneringen en veronderstelde verbanden ook in onvoldoende mate objectiveerbaar gemaakt. Ook doet men, althans van buitenaf waarneembaar, onvoldoende moeite om de veronderstelde verbanden toetsbaar te maken. Bovendien is er voor de veronderstelde effecten van de gepleegde interventies onvoldoende externe evidentie op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Het is op zijn minst dubieus dat craniosacraal therapeuten en hun beroepsvereniging schermen met de betrouwbare stevige basis die fysiotherapie is voor de cranio sacraal therapeut om hun vak goed te kunnen uitoefenen en tegelijkertijd het KNGF verklaart dat craniosacraal niet past binnen het domein van de fysiotherapie. Sterker nog, men distantieert zich ervan.

“Bij diverse chronische aandoeningen is het goed mogelijk om het medicijngebruik aanzienlijk te kunnen verminderen.”

Ook hiermee “adverteren” is kwalijk. Er wordt geen melding gemaakt dat een patient dit in overleg met de behandelend arts moet doen.

“Hoewel de reguliere medische stand het wetenschappelijk onderzoek naar de doeltreffendheid van cranio-sacraaltherapie niet overtuigend vindt, bestaan er onderzoeken die wel degelijk de effectiviteit van cranio-sacraaltherapie aantonen.”

Ook deze mededeling wordt veelvuldig gedaan. Deze onderzoeken bestaan niet. Als ze wel zouden bestaan dan zou het meer dan logisch zijn dat er een rechtstreekse verwijzing zou worden opgenomen.

“CranioSacraal Therapie is geen symptoombestrijding maar neemt de mogelijke oorzaak weg, het werkt op een dieper niveau en zorgt voor een verbetering die blijvend is. Het is moeilijk klachten te bedenken waarbij geen verbetering optreedt, ook bij chronische klachten.”

Dat Cranio sacraal voor een verbetering zorgt die blijvend is mag niet worden beweerd. Dat de mogelijke oorzaak wordt weggenomen is een claim die wel heel aantrekkelijk is, maar erg misleidend. Stel je voor, een therapie die de oorzaak van ziekte wegneemt. Daarmee verdwijnt de ziekte. Een andere logica is er niet. Dit zou een wel heel makkelijk aantoonbare wetenschappelijke claim zijn. Als alle uitspraken en claims op een rijtje gezet worden dan komt het erop neer dat craniosacraal therapeuten beweren dat alle ziektebeelden veroorzaakt worden door een verstoring in het cranio sacraal ritme. Craniosacrale therapie in combinatie met Somato Emotional release werkt voor iedereen en neemt de oorzaak weg. Als dit waar zou zijn dan is de medische wetenschap en de reguliere gezondheidszorg overbodig……

“Zowel de reguliere geneeskunde als de alternatieve geneeswijzen kennen opleidingen op HBO en WO niveau. De opleiding voor Cranio Sacraal therapeut is een opleiding op HBO niveau.”

Deze vergelijking gaat volledig mank. Reguliere HBO en WO opleidingen zijn vier tot tien jarige opleidingen. Geaccrediteerd door wettelijk erkende organen. De opleiding tot craniosacraal therapeut is niet geaccrediteerd door een wettelijk erkend orgaan.

Alternatief heeft niets te maken met minder gestudeerd. Ook hier zijn studies op HBO en WO niveau. De studie is enkel niet op een regulier erkend instituut gevolgd. Nadrukkelijk wel op een alternatief erkend instituut en beschermd en verzekerd door bijbehorende eigen beroepsverenigingen.

Alternatief heeft zeker te maken met minder gestudeerd. Geen enkele alternatieve therapeutische opleiding omvat jarenlange studie met co-schappen, opleidingsplaatsen of stages. Het feit dat er gemeld wordt dat het om een alternatief erkend instituut gaat betekent niet dat dit enige bescherming biedt. Men accrediteert volgens eigen normen binnen de eigen beroepsgroep. Er is tot op heden geen enkele wet die hierop toeziet. Ook levenservaring wordt als toelatingscriterium gehanteerd.

Intelligentie is overal in ons lichaam aanwezig. Onze inwendige intelligentie is veruit superieur aan wat we ook maar van buitenaf als substituut trachten toe te dienen.  Intelligentie is belangrijker dan de feitelijke materie waaruit ons lichaam bestaat, omdat zonder die intelligentie de materie doelloos, vormloos en chaotisch is, zoals het verschil tussen een door een architect ontworpen huis en een stapel stenen een kwestie van intelligentie isCranio sacraal therapie maakt gebruik van die intelligentie: De intelligentie van het lichaam van de therapeut en de intelligentie van het lichaam van de cliënt”.

Intelligentie is een algemeen begrip uit de psychologie dat een mentale eigenschap beschrijft met veel verschillende functies; zoals de mogelijkheid overeenkomsten en verschillen op te merken in waarnemingen, zich in de ruimte te oriënteren, te redeneren, plannen te maken, problemen te doorgronden en op te lossen, in abstracties te denken, ideeën en taal te begrijpen en te produceren, informatie op te slaan in het geheugen en daar weer uit op te halen, te leren van ervaringen. Om het begrip intelligentie te gebruiken zoals in bovenstaande uiteenzetting is eigen aan de craniosacraal therapie. Allerlei bekende begrippen worden in een andere context geplaatst en dit is “de waarheid”.

“Veel rondom de cranio sacraal technieken en werkwijze is al heel oud. De beweeglijkheid van de suturen werd al rond 1900 vastgesteld en is dus al meer dan 100 jaar bekend. Toch zijn er nog steeds regulier geschoolde artsen die weigeren te geloven dat er beweging mogelijk is tussen de schedelbeenderen. Het wordt dus kennelijk nog steeds niet gedoceerd op een reguliere opleiding. Een verbijsterende constatering.”

Er is een aanzienlijke hoeveelheid literatuur die een kleine, ritmische beweging van de craniale botten documenteert.  Het merendeel van deze studies komt uit de medische sector craniale osteopathie. Als er al beweging mogelijk is dan is deze dermate minimaal dat metingen (nog) niet mogelijk zijn. Het wordt niet aannemelijk geacht dat hiermee gewerkt kan worden en dat met de handen deze beweging vastgesteld kan worden. Een nog steeds omstreden grondslag van de craniosacraaltherapie moet door de beroepsgroep ook toegelaten kunnen worden. Zo verbijsterend is het niet dat reguliere artsen die louter op wetenschappelijk bewezen feiten onderricht worden dit niet gedoceerd krijgen.

“De oorzaak van alle ziekten moet gezocht worden in een slechte stroming van het hersenvocht.”

Deze uitspraak behoeft eigenlijk geen betoog ter weerlegging.

We vinden vele uitspraken ten aanzien van specifieke ziektebeelden of doelgroepen:

“Ziekte van Alzheimer. Cranio Sacraal Therapie kan helpen bij het verbeteren van de interne omgeving van het centrale zenuwstelsel om de zwaarte van de symptomen te verlichten en mogelijk het proces van verval te vertragen. Ook is gesuggereerd dat deze therapie kan worden ingezet als preventieve maatregel vanwege zijn vermogen om de circulatie van cerebrospinale vloeistof te verbeteren.”

“Congestief hartfalen, Naast conventionele maatregelen als medicatie, kan Cranio Sacraal therapie een belangrijke rol bij de therapeutische aanpak spelen. Het kan helpen lichaamsvloeistoffen in balans te brengen door het vrijgeven van negatieve mechanische spanningen in het lichaam. Dit op zijn beurt kan een vloeistofstroom op gang brengen, die vervolgens voor een verbetering kan zorgen in de hoeveelheid werk die het hart moet verrichten.”

“MS, Hoewel er geen onderzoek is waaruit blijkt dat CranioSacraal Therapie demyelinescheden kan reconstrueren kan craniosacraaltherapie helpen de mobiliteit van het  neurologisch systeem te verbeteren.”

De lijst van ziektebeelden kan oneindig uitgebreid worden. Uitspraken waarbij ziektebeelden als hartfalen, MS, Alzheimer aangehaald worden als indicatie is dubieus en niet erg ethisch.

En wat te denken van de volgende uitspraken:

“Cranio Sacraal Therapie is vooral nuttig in het verminderen van membraan spanning in de schedel. Door het centrale zenuwstelsel te bevrijden heeft craniosacraal therapie veel kinderen geholpen de noodzaak voor medicatie te verminderen of te elimineren.
Dr. John E. Upledger, grondlegger van de Cranio sacrale therapie , heeft de de effecten ervan bestudeerd op kinderen met leerproblemen, waaronder ADD / ADHD, Deze studie vond plaats aan de Michigan State University in de jaren 1970. Sindsdien is craniosacraal therapie door vele zorgverleners met groot succes toegepast. Zij melden vaak een toename van het gevoel van eigenwaarde en een grotere capaciteit van de kinderen om zichzelf te beheersen.
Cranio sacraal therapie kan een belangrijke rol in een uitgebreide therapeutische benadering spelen. . Dr. John Upledger, ontwikkelaar van craniosacraaltherapie, onderzocht de effecten ervan op autistische kinderen in Michigan in de jaren 1970.  Hij bracht ongeveer zes maanden per jaar gedurende drie jaar in kaart op zoek naar etiologische factoren in het autistisch gedrag. In zijn onderzoek zijn opgenomen: lichamelijke onderzoeken, haar analyse, bloed elektroforetische studies en craniosacrale systeem evaluaties.Uit zijn studies concludeerde hij dat craniosacraaltherapie werkzaam was bij de behandeling van autisme. Toen cranio sacraal werd gebruikt om de mobiliteit van het craniosacrale systeem te herstellen werd typisch autistisch gedrag ofwel verlicht of verminderd.”

Bovenstaande studies worden nergens aangehaald door craniosacraal therapeuten omdat ze op geen enkele manier valide zijn.

In Engeland is de Craniosacral Therapy Association (CSTA) door ASA op de vingers getikt vanwege de volgende “advertentie” tekst:

“Craniosacral Therapy is a hands-on therapy which assists the body’s natural capacity for self-repair … Any trauma, stresses, strains, or tensions which remain in the body restrict the body’s functioning and may give rise to problems over the years. The effects may be both physical (such as back pain, migraine or digestive disorders) and emotional (such as anxiety or depression) … Craniosacral Therapy is suitable for people of all ages, from babies to the elderly … is often beneficial for fragile or acutely painful conditions, as well as during pregnancy, after an operation, accident, fall or injury, and for young babies. By helping raise vitality and supporting the body’s own self-healing processes Craniosacral Therapy may aid people with almost any condition”. The back page of the leaflet stated “People have found Craniosacral Therapy helpful for the following conditions …” and listed forty different medical conditions of varying severity including “Arthritis … Asthma … Autism … Bronchitis … Depression … Headaches and migraines … Impotence … Infertility … learning difficulties … Stroke …”.

Bovenstaande claims worden ook in Nederland gehanteerd.

De volledige aanklacht en uitspraak als ook de verdediging van de CSTA is te lezen in “berichten”.

Zeer opmerkelijk is de uitspraak van de Britse CranioSacral Therapy Association dat het mogelijk is CST kan werken, omdat er geen bewijs is dat aantoont dat het niet zo is.

Daarnaast betoogde CSTA dat de effectiviteit van de CST overtuigend was aangetoond en er zijn twee studies ingediend ter ondersteuning van dat standpunt. Beide studies zijn verworpen door ASA.

Het lijkt erop dat de CSTA geen enkel bewijs kan bieden voor enkel één van deze indicaties, laat staan ​​de volledige lijst.

Heel opvallend is dat in het eigen reglement van het CSTA het volgende te lezen staat over reclame.

17.2    All advertising in any medium must be legal, decent, honest and truthful and must conform to the guidelines such as the British Code of Advertising Practice.  Your professional advertising may indicate your special interest, but you must not make claims of superiority or disparage your professional colleagues or other professionals. It must not be designed to mislead, deceive or make unrealistic or extravagant claims.  Neither its content, nor the way in which it is distributed must put prospective clients under pressure. Information must be up to date to avoid misrepresentation.

Een advertentie die ingaat tegen bovenstaande richtlijn van de eigen beroepsgroep wordt door de beroepsgroep niet veroordeeld. Integendeel. Men verdedigt zich tegenover ASA.

Ook in Nederland loopt er een zaak waarbij de therapeut zich niet heeft gehouden aan het eigen reglement. Het tuchtcollege heeft dit niet veroordeeld. Met belangstelling volgen wij het ingediende hoger beroep.

“CranioSacraal Therapie is ontwikkeld door John E. Upledger DO, OMM, osteopatisch arts en chirurg. Hij schreef zelf al het cursusmateriaal met betrekking tot CranioSacraal Therapie. Gedurende zijn carrière is Dr. John Upledger erkend als vernieuwer en als toonaangevend voorstander van onderzoek naar nieuwe therapieën. Met name door zijn onderzoek naar CranioSacraal Therapie verwierf hij internationale faam.”

Woorden als wereldvermaard, toonaangevend, wereldwijd erkend worden te pas en te onpas gebruikt. Ook het schermen met wetenschappelijk onderzoek blijft een hardnekkige tool van de cranio sacraal therapie. Het lijkt erop dat de achtergrond van vele cranio sacraal therapeuten te weten fysiotherapie dient tot het hebben van toegang tot anatomische termen die deskundigheid moeten suggereren op gebieden die niet meer gaan over fysiotherapie.

Verder worden vele medisch gekleurde termen die nergens zijn terug te vinden aangehaald. Terwijl tegelijkertijd ook bijna “kinderlijke” teksten terug te vinden zijn van de grondlegger als: Zeg tegen de tumor “ga weg”.

De zorg die deze therapie bij ons oproept wordt veroorzaakt door allerlei niet wetenschappelijke uitspraken en claims, de oneindige lijst van indicaties en de verregaande zich toegeëigende kwaliteiten op het gebied van de psychotherapie.