Samenwerking: Brief aan beroepsverenigingen

Samenwerking leidt in onze ogen tot een zo objectief mogelijk oordeel. Onderstaande brief is naar betreffende beroepsverenigingen gestuurd.

Geacht bestuur ……..

Wij willen uw aandacht vragen voor het volgende:

Het Meldpunt en Onderzoeksplatform Integratieve en Complementaire gezondheidszorg is een initiatief  opgezet  voor consumenten, verzekeraars, huisartsen en specialisten om binnen het enorme aanbod van alternatieve behandelaars een betrouwbare informatiebron te genereren.

Wij als OMICG onderzoeken alternatieve therapieën die door de meeste ziektekostenverzekeraars voor vergoeding in aanmerking komen en gaan deze beoordelen  op de volgende punten: Opleiding, ECT’S , accreditatie, claims, geneeskundige claims, wetenschappelijke claims, koppeling BIG registratie, klacht en tuchtreglement, eisen beroepsgroep, klacht en tuchtregeling, het al of niet verstrekken van misleidende informatie, beroepsverenigingen, opleidingen, reclame en promotie.

De doelstelling is om onze onderzoeksbevindingen te presenteren in januari 2017.

Onze doelstelling is geenszins om te communiceren dat alternatieve behandelingen niet wetenschappelijk zijn aangetoond en daarmee geen functie zouden hebben. Integendeel. Het is een feit dat er geen wetenschappelijk bewijs is anders zouden de therapieën zich niet in het alternatieve circuit bevinden. Maar alternatieve therapieën kunnen zeker een toegevoegde waarde hebben.

Maar wordt de patiënt juist geinformeerd?  Dat is het terrein waar ons onderzoek zich op richt. We benaderen ook patiënten. Sommige ervaringen van patiënten waren voor ons aanleiding om beroepsgroepen eerder dan in de oorspronkelijke planning lag in ons onderzoek op te nemen. Dit betreft wel/niet uw beroepsgroep.

Fase 1 ten aanzien van ……….. is afgerond. Wij richten ons nu tot uw beroepsgroep om te reageren op onze voorlopige, bevindingen. Wij nodigen u uit om kritisch te kijken en uw reactie te geven ten aanzien van onze artikelen. Wanneer u het oneens bent met onze beweringen, citaten, onderwerpen en conclusie dan vernemen wij dat graag. Wij proberen zo objectief mogelijk tot een oordeel te komen ten aanzien van de aan ons opgelegde criteria. We kunnen ons goed voorstellen dat we onvolledig zijn in onze bevindingen of tot onjuiste conclusies komen vanwege onvoldoende kennis of onjuiste interpretaties.

Uw reactie nemen we mee in onze bevindingen.

De website waarop u onze artikelen kunt lezen ten aanzien van . …………… is:

www………………………….nl

We hopen dat u met ons standpunten wilt uitwisselen. Wij zijn van mening dat alleen een zo objectief mogelijk oordeel bereikt kan worden wanneer alle betrokken partijen gehoord worden.

Met vriendelijke groet,

OMICG,