Misleidend promotiefilmpje UCN en Upledger instituut

Promotiefilmpje met de uitspraak dat craniosacraal niet alternatief is!!!

Onderstaand filmpje is een gedeelte uit een promotiefilmpje gepubliceerd op You Tube en op de website van UCN.

Mevrouw Boter maakt het wel heel bont met haar opmerking:

“Niet alternatief, absoluut niet”.

Het is absoluut wel alternatief. We krijgen de indruk dat het geloof en de bezieling van de cranio sacraal therapie zover gaat dat men zelf gaat geloven dat het om aangetoonde wetenschap gaat.

Bron: www.youtube.com/watch?v=g_KhTQM8C0Qwww.ucncranio.nl/nieuws/vervolg/open-dag-upledger-instituut-nederland.

De website van het Upledgerinstituut meldt het volgende:

Heeft u een reguliere of complementaire opleiding op HBO-niveau in de (gezondheids)zorg of op sociaal, maatschappelijk, onderwijs of bedrijfskundig gebied?

Vele therapeuten zoals ook de therapeut in dit filmpje noemen hun achtergrond als fysiotherapeut. Mevrouw Boter zegt op het eind:

“Dit is achteraf wat ik miste in de fysiotherapie”

Vele collega’s melden dit in andere bewoordingen op hun website .
“craniosacraaltherapie is  antwoord  op het ontbrekende stuk binnen de fysiotherapie”
“Dit is het ontbrekende stuk binnen de fysiotherapie”
“Hiermee heb ik naast fysiotherapie het complete plaatje”

Er wordt zeer veelvuldig een koppeling gemaakt met fysiotherapie. Die koppeling is er niet. Het cranio sacraal ritme heeft niets met fysiotherapie te maken. Het draagt ten onrechte bij aan de beeldvorming dat craniosacrale therapie een verlengstuk is van fysiotherapie. Men adverteert voor de open dag met een vooropleiding op HBO niveau op sociaal maatschappelijk of bedrijfskundig gebied.

Het zou kunnen dat men aangeeft dat voor bovengenoemde groepen de opleiding tot counseler in het leven is geroepen. We hebben eerder geconstateerd dat de opleiding tot counseler niet meer openbaar is. Er is één open dag en onderstaand fragment uit het promotiefilmpje van het Upledgerinstituut geeft aan dat ook een counseler zich op hetzelfde spectrum gaat bewegen. De heer Benschop geeft aan dat op een open dag kan worden ervaren wat het is om te behandelen???

Nog geen opleiding en dan toch kunnen ervaren wat het is om te behandelen. We blijven worstelen met de vele tegenstrijdigheden binnen deze therapie.  Deze filmpjes sluiten daarbij aan. Het zijn vage nietszeggende bewoordingen over beleving, meemaken, in essentie mist er iets en dat is mooi, ze kijken naar je als mens enz. Dit staat haaks op de vele hoogdravende medische terminologie die gebruikt wordt.


Bron: www.youtube.com/watch?v=g_KhTQM8C0Qwww.ucncranio.nl/nieuws/vervolg/open-dag-upledger-instituut-nederland.