Klacht tegen craniosacraal therapeut

Klacht tegen craniosacraaltherapeut

Patiënt dient klacht in bij het Tuchtcollege RCN.

Er wordt een vooronderzoek ingesteld. De klacht wordt ontvankelijk verklaard.

In het verweerschrift van de advocaat wat hierop volgt blijft de craniosacraal therapeut bij het standpunt volledig juist gehandeld te hebben. Er is volgens haar geen sprake van eenzijdig beëindigen van de behandelrelatie. Zij beweert dat het in samenspraak is gegaan en dat de mail  louter een bevestigingsmail zou zijn. Ook beweert de craniosacraal therapeut dat de psychiater volledig op de hoogte was.

De verklaring voor het beëindigen wordt gegeven middels het feit dat de craniosacraal therapeut de grenzen dreigde te overschrijden en in een benarde positie terecht was gekomen. Opnieuw valt de gekozen positie van slachtoffer op.

Patiënt weerlegt het verweerschrift middels een uitgebreide reactie ondersteund met correspondentie die bovenstaande feiten tegenspreken. Patiënt benadrukt dat de klacht niet gaat over het feit dat de behandelrelatie beëindigd werd maar de zeer schadelijke en respectloze  wijze waarop.

Tijdens de zitting van het tuchtcollege komt de getuigenis van haar vriendin, tevens directeur van het Upledger instituut. Zij verklaart dat de craniosacraal therapeut gecollabeerd bij haar was aangekomen en dat ze geadviseerd heeft om betreffende mail te versturen. Hiermee kan niet meer staande gehouden worden dat het om een bevestigingsmail ging.

Het Tuchtcollege heeft uitspraak gedaan. Deze uitspraak is door ons geëvalueerd.

In onze evaluatie hebben we het schrijven van Prof. Dr. H en psychiater H meegenomen. Beide verklaringen zijn in ons bezit.

Het meest treurige aan deze zaak zijn de verregaande gevolgen voor de patiënt . Het tuchtcollege is nauwelijks op de ingediende klachten ingegaan. Heeft wel geoordeeld dat de craniosacraal therapeut buiten de competentiegrenzen is getreden. Maar de verwijtbaarheid wordt afgezwakt door het medeverantwoordelijk maken van de psychiater en de patiënt.

Het niet houden aan het reglement door de craniosacraal therapeut wordt niet verwijtbaar geacht door het Tuchtcollege.

Zie verder onder voorlopige conclusie OMICG betreffende uitspraak tuchtcollege.

http://www.platform-integratieve-gezondheidzorg.nl/conclusie-uitspraak-tuchtcollege/