Waarschuwing Professor dr. van der Hart aan beroepsgroep craniosacraal

Waarschuwing beroepsgroep craniosacraal door Prof. Dr. van der Hart.

Professor Dr. van der Hart is een nationaal en internationaal gerespecteerd psychotherapeut en onderzoeker op het gebied van trauma. Hij is als supervisor betrokken geweest bij de behandeling van een traumapatient. De bij deze therapie intensief betrokken craniosacraal therapeut heeft haar patient zeer ernstig beschadigd. Prof. Dr. van der Hart geeft een waarschuwing af waar het gaat om competenties.

Prof Dr. van der Hart heeft o.a. het volgende op schrift gesteld en aan het College van Beroep gestuurd om de beroepsgroep cranio sacraal te waarschuwen. Ook geeft hij zijn kritiek op het functioneren van het Tuchtcollege van betreffende beroepsgroep.

“Hoe goed het lange tijd ook is gegaan, het leert ook dat fenomenen als overdracht, tegenoverdracht en projectieve identificatie zeer ingewikkeld zijn, zeker in de behandeling van ernstig getraumatiseerde patiënten, waaronder degenen die aan DIS lijden. Het tuchtcollege stelt dat het wel fout moest lopen. Daarover wil ik me niet uitlaten. Wel denk ik dat het goed zou zijn dat binnen de beroepsgroep RCN zeer zorgvuldig wordt nagegaan, mede lerende van deze casus, of de opleiding en specifieke deskundigheid toereikend zijn voor de behandeling van patiënten met een achtergrond van chronische traumatisering. “

“Concluderend, de basis van psychotherapie is de veiligheid die de patiënt kan ervaren, mede door niet verantwoordelijk gesteld te worden voor de handelwijze van de therapeut. De therapeut bewaakt de grenzen. Ik vind het derhalve schokkend om in de uitspraak te lezen dat patient A medeverantwoordelijk wordt gemaakt voor de handelwijze van haar therapeuten. Therapeut B. had hierin gecorrigeerd moeten worden in plaats van bevestigd.”

De beroepsgroep gaat door met zichzelf competent te achten ten aanzien van overdracht, tegenoverdracht en projectieve identificatie. Bovengenoemde therapeut B geeft zelfs de nascholingsmodule trauma aan het Upledgerinstituut om collega’s op te leiden tot traumatherapeut.

De casus van de tuchtzaak waar Professor Dr. van der Hart naar verwijst is door ons beoordeeld. Hij heeft voorafgaand aan de uitspraak van het tuchtcollege ook een brief geschreven. Deze is door het tuchtcollege niet serieus genomen.

http://www.platform-integratieve-gezondheidzorg.nl/conclusie-uitspraak-tuchtcollege/