John Upledger: Meer opzienbarende voorbeelden van “cranio sacrale technieken”

Voorbeelden van craniosacrale technieken door John Upledger

Onderstaande voorbeelden van overtuigingen binnen de craniosacraal therapie willen we naar voren brengen. Zeer dubieuze overtuigingen . De  grondlegger John Upledger wordt geroemd als wetenschapper. Moeilijk vol te houden met deze overtuigingen. Toch wordt deze therapie vergoedt door zorgverzekeraars.

upledger

Citaten:

De methodes die John Upledger in zijn boek Cell Talk presenteert om met cel te praten zouden ook bij stamcel transplantaties gebruikt kunnen worden.vii Bijvoorbeeld om een afwijzende reactie van het immuun systeem te voorkomen zou men in dialoog kunnen gaan met de thymus en het immuunsysteem. Al voor een transplantatie zou het lichaam op de hoogte kunnen worden gesteld van een stamceltransplantatie. Hierbij zou men de technieken uit de “Talking To The Immunesystem” module van de PCSA opleiding kunnen toepassen. Na of nog beter tijdens de transplantatie gaat men in communicatie met de verkennercellen van het immuunsysteem. De cellen moeten overtuigd worden dat getransplanteerde cellen niet als vijandige cellen moeten worden gezien, maar juist als cellen die komen helpen om beschadigd weefsel te herstellen.

Onderstaande voorbeelden zijn het “resultaat” van de “wetenschap” van John Upledger.

Er zijn verschillende benaderingen mogelijk om tijdens een sessiecontact te zoeken met de stamcellen. Intuïtief zal de therapeutmoeten beslissen of hij direct contact zoekt met de plek waar de stamcellen zijn of eerst contact maakt met het beschadigde weefsel. Wanneer er extra immuuncellen nodig zijn, dan kan men het beste contact maken met de thymus. Hoewel alle bloedstamcellen zich in het beenmerg bevinden, vindt de uitrijping van de t-lymfocyten plaats in de thymus.

“Een voorbeeld een cranio-sessie bij een patiënt waarvan hersenweefsel van de rechtercortex is beschadigd tijdens eenherseninfarct. De patiënt heeft problemen om te spreken.”

– maak contact met het beschadigd hersenweefsel van de frontale kwab, waar het Gebied van Broca zich bevindt.  – vraag hoe het is en of er nog iets gedaan moeten worden – maak contact met de laterale ventrikels, bijvoorbeeld via CV4 – maak contact met SVZ aan de achterkant van de laterale ventrikels. – Maak contact met de stamcellen in dit gebied en vraag of zij willen helpen om nieuwe cellen aan te maken voor het beschadigd weefsel.- Volg de de aangemaakte progenitor cellen langs de route van RMS pad. – Maak contact met reukkolf via de etmoïd.- Houdt 1 hand bij de etmoid en plaats andere hand op het beschadigde deel van de frontale kwab. Leg ondertussen uit dat de progenitor cellen zich moeten verplaatsen naar de frontale kwab om nieuwe neuronen te vormen. -Plaats beide handen aan de verschillende zijde van het frontale kwab om balans te maken en laat de stamcellen hun werk doen.”

“Natuurlijk zou er ook voor gekozen kunnen worden om stamcellen aan de maken in de hippocampus. In feite is het voorgestelde stappenplan bij alle beschadingen van weefsel het zelfde. Eerst maak contact met het beschadigd weefsel. Dan maak contact met de plek waar de benodigde stamcellen zijn. Ten derde begeleidt de stamcellen op het pad naar de beschadigde plek. En ten slotte laat de stamcellen hun werk doen door de handen te leggen op de plek waar de stamcellen nodig zijn.”

“Aangezien cranio-sacraal therapie veel werkt met het ritme van cerebro-spinale vloeistof (hersenvocht) kan het helpen met het voorkomen en behandelen van de Ziekte van Alzheimer. Het kan helpen om ruimte te creëren tussen de hersen- vliezen om het vocht met afval makkelijker te laten afvoeren. Ook de druk op de hersenen zou kunnen worden verzacht door de verschillende botten van het schedel ruimte te geven. Of het Alzheimer zou kunnen helpen genezen? In potentie zou dit volgens mij wel kunnen als gebruik wordt gemaakt van het immuunsysteem en de eerder behandelde stamcellen therapie om beschadigde neuronen te vervangen. Dit is echter geen makkelijke methode, wetenschappelijk bijna niet te bewijzen en hangt heel erg af van hoe de patiënt contact kan maken met zijn eigen lichaam. Het hangt dus heel erg van de patiënt zelf af, wat op zich ook niet zo vreemd is, want het maakt gebruik van het zelfgenezende vermogen van die persoon. De cranio-sacraal therapeut speelt meer een begeleidende rol en de behandeling zal voor ieder individu weer anders zijn.”

“Een voorbeeld van een cranio-sessie voor een Alzheimer patient en eigenlijk voor ieder persoon op leeftijd, want ook als het nog geen schade berokkend, ieder heeft last van opstapeling van amyloïde plaques in de hersenen. – Sessie beginnen door contact te maken met cliënt bij voeten of rug bijvoorbeeld. – CV4 om het hersenvocht goed te laten stromen door het hoofd – Handen op het hoofd maak contact met de plekken waar zich plaques vorming of probeer via feedback deze plekken te vinden – Zoek contact met de microglia, de macrofagen van het centrale zenuwstelsel. Vraag naar hun status en of ze help nodig hebben. – Als het nodig is vraag de thymus om extra monocyten door de bloed-barriere te sturen, hier kunnen ze zich specialiseren in microglia – Via feedback met de hersenen en de microglia, zorg ervoor dat de juiste microglia gebruikt worden en er geen overreactie optreedt. – CV4 of een andere techniek om het hersenvocht te draineren, zodat afval van afgebroken plaques uit de hersenen komt Hand onder schouder zodat, cerebronspinale vloeistof met afval in bloedbaan wordt geloosd . – Hand onder staartbeen om te laten aarden en cerebro-spinale vloeistof verder af te voeren en verversen.”

“Het communiceren met de immuun-cellen kan het best gedaan worden via de thymus, de generaal van het immuun-systeem. Het idee is dan om te vragen of de thymus op de hoogte is van de overbodige immuuncellen. En daarna om in dialoog te gaan met deze immuun-cellen die overbodig zijn. Een voorbeeld van een sessie met senescente cellen:”

“- Contact met thymus maken – Vragen of thymus op de hoogte is van de immuun-cellen die senescent zijn. – Vragen waar deze cellen zich bevinden – Contact zoeken met de senescente cellen – De cellen bewust maken van het feit dat ze niet meer optimaal functioneren – De cellen bedanken voor bewezen diensten en hun vragen om zich zelf op te offeren, zodat er plek gemaakt kan worden voor nieuwe immuuncellen”

“Als de overbodige immuuncellen apoptose hebben gepleegd is er weer plek voor nieuwe cellen, waardoor het immuunsysteem weer efficiënter zal werken.”

“Ik volgde de workshop: Praten met het Immuunsysteem, bij Etienne Peirsman. Zijn uitleg over de mogelijkheden van het werken met stamcellen kwam rechtstreeks bij mij binnen. Het kwartje viel. Daarna ben ik er enthousiast mee aan de slag gegaan. Mijn eerste ontdekking was dat de cellen waarmee ik in gesprek ging mij echt konden horen en graag met mij samen wilden werken. Ik maakte kennis met hun wijsheid en humor. Werken met stamcellen is voor mij een groot genieten geworden. En ik behaal er fantastische resultaten mee.”

“Ik heb met haar cellen gepraat en er via een stamcel nieuwe cellen naartoe laten gaan. En haar pols is prachtig genezen zonder operatie en zonder functieverlies.”

“Carl heeft een verkalkte hartklep. Een operatie dreigt. Met Carl werken was niet gemakkelijk voor mij omdat Carl het erg moeilijk vindt contact te maken met zijn lichaam en met zijn cellen. Als ik hem vraag zijn stem te geven aan zijn cellen dan komt er geen reactie meer. Toch wilde ik het niet opgeven. Dus ben ik hardop met de cellen van Carl gaan praten in de overtuiging dat ze mij kunnen horen. Ik heb hen de situatie van Carl zijn hart uitgelegd en macrofagen gevraagd om aan de verkalking te komen werken. Ik heb een stamcel uit de thymusklier gevraagd om nieuwe cellen te sturen die de structuur van de hartklep kunnen verbeteren in samenwerking met de bestaande cellen. Ik voelde onder mijn hand een bruisend gevoel, een teken voor mij dat de boodschap gehoord was. Carl is daarna zelf met zijn cellen blijven praten.”

Vervolgens ontspon zich de volgende dialoog tussen Carine, de cellen en mij (th). Th. Welk beeld komt er in je op?

C. Ik zie een zeeanemoon, ik zie de weefsels en de draadjes bewegen, antwoordde Carine verbaasd. En nu zie ik een dor landschap, het lijkt wel een dood koraal.

Th. Dat stelt je tussenwervelschijf voor. Het leven is eruit verdwenen. Klopt dat?

C. Ja.

Th. Carine wil jij je stem geven aan deze cellen?

C. Ja.

Carine kijkt naar binnen en vertelt mij wat ze ziet. C. Er zijn nog een paar cellen met bewustzijn. Maar ze zijn volkomen geïsoleerd, ze weten niet meer wat onder en wat boven is en ook niet wat links en wat rechts is. Ze bevinden zich op een eilandje in een niemandsland.

Th. Cellen als gevolg van een oud trauma, zitten jullie hier al heel lang afgesloten van de rest van het lichaam? Jullie zijn gedesoriënteerd en weten jullie taak niet meer. Klopt dat?

C. Ja.

Th. Nu kunnen we aan stamcellen hulp vragen om hier herstelwerk te doen en jullie te helpen jullie vroegere taak weer op te pakken. Vinden jullie dat een goed idee?

C. Ja.

Th. Carine, kijk maar waar de stamcel vandaan komt, uit welk bot of uit de thymusklier.

C. Uit het rechter heupbot.

Th. Stamcel uit het rechter heupbot, zou jij jezelf willen klonen in een heleboel nieuwe cellen en zouden deze nieuwe cellen dan naar de tussenwervelschijf willen gaan, naar de plek waar mijn hand ligt. Het weefsel is daar zo goed als dood. Er zijn nog een paar geïsoleerde cellen die hun taak niet meer weten en heel hard jullie hulp nodig hebben. Zouden jullie eens op onderzoek uit willen gaan en willen kijken wat jullie hier kunnen doen?

C. Ik zie ze komen. Ze komen via de lendenwervel erboven voorzichtig naar binnen in kleine groepjes. Ze gaan eerst naar rechts. Het lijkt alsof ze niet goed in de tussenwervelschijf kunnen komen en er omheen blijven bewegen.

Th. Waarschijnlijk is er niet genoeg ruimte en moet er eerst schoongemaakt worden. Macrofagen die in de buurt zijn willen jullie naar de plek gaan onder mijn hand en hier alles opruimen en schoonmaken.

C. Ja, ze zijn bezig.

We nemen even rustig de tijd om de macrofagen hun werk te laten doen. Als ze aangeven dat ze klaar zijn gaan we terug naar de nieuwe cellen.

C. Dat geeft lucht.

Th. Nieuwe cellen lukt het jullie om hier herstelwerk te doen?

C. De nieuwe cellen verspreiden licht. Ze maken een doorschijnend vlies en nu zie ik allemaal draadjes groeien. Nu zie ik het, ze leggen nieuwe bloedvaten aan.

Th. Worden er ook zenuwbanen aangelegd?

C. Ja, ze laten een aantal draadjes blauw oplichten en de bloedvaten hebben een oranje rode kleur. Nu gaan ze naar de oude cellen die er nog zijn en die cellen worden ook opgenomen in de nieuwe structuur. Dat geeft even een pijn en die trekt ook weer weg. Ondertussen denk ik dat de nieuwe cellen dit werk misschien kunnen kopiëren naar de tussenwervelschijven van L2 en L4.

C. Oh nu gaan ze ook naar de andere tussenwervelschijven. Ze kopiëren daar wat ze al gedaan hebben.

“Dus terwijl ik denk wat de cellen vervolgens kunnen doen, gebeurt het al. Ongelooflijk zo slim en intelligent als deze cellen zijn en wat een bijzonder gevoel om met deze cellen samen te mogen werken. Maar we zijn nog niet klaar.”

“Carine voelt iets hards tussen L1 en T12. Ze ziet hier een kalkachtig wit laagje. Oh hier zit oude boosheid zegt Carine. Ik ben vaak boos geweest op mijn rug en dat moet eruit voordat de cellen verder kunnen werken. Th. Laat alle oude overtuigingen, alle boosheid, pijn en teleurstelling maar los. Laat het maar uit het mentale veld verdwijnen.”

“Carine maakt haar mentale veld schoon met haar intentie. Ze laat alle oude pijn teleurstelling en boosheid gaan. Nu voelt Carine dat er doorstroming komt. Ze voelt weer leven in het gebied.”

“Ik bedank deze prachtige cellen voor het werk dat ze gedaan hebben en vraag wat er nog nodig is. Rust komt er met grote letters in Carine haar hoofd. Dit is het begin van een nieuw bouwwerk. Alle omliggende weefsels zijn er ook bij betrokken en er vindt ook hier een herstructurering plaats die de komende dagen nog door zal gaan. Alle spieren en botten van de schouders tot en met de knieën zullen zich aanpassen aan de oplossing van dit oude trauma.”

“De biodynamische cranio sacraal therapie heeft ontdekt dat het fysieke lichaam, de energetische levenskracht en de Breath of Life krachtig reageren op deze reflectie. In deze reflectie krijgt het systeem duidelijkheid over zijn relatie met de Breath of Life en is het in staat andere keuzes te maken die meestal het functioneren ten goede komen.”

 De drijvende kracht in het ritme is de potentie, de energie die gebruikt wordt om het ritme te bewegen. De potentie pulseert tussen de polen van het menselijk energiesysteem en veroorzaakt daarmee het ritme.

“Als het ritme in een rustpunt komt, in een stilpunt, blijft er energie die gebruikt wordt voor de beweging over. Deze toename van energie is nu beschikbaar voor het hele systeem.”

“Therapeuten kunnen deze toename van energie soms voelen alsof er energie in het lichaam stroomt, zoals licht dat door water schijnt. Het kan ook voelen als sprankelende champagnebubbels in de vloeistoffen. Dr. Sutherland noemt dit ook wel het vloeibare licht in het cranio sacrale vocht.”

“De gemakkelijkste manier om een stilpunt te creëren is bij het sacrum terwijl je het hoofd vasthoudt. Het vocht stroomt door de dura mater naar zijn tegengestelde pool en heeft de tijd om jouw intentie op te pikken. Je volgt, zittend aan het hoofd, het ritme naar het heiligbeen en je suggereert :”Wil je hier wachten?” net voordat het ritme begint aan de inademingfase.”

“Je suggereert het systeem om in stilpunt te gaan. Je biedt het systeem een mogelijkheid aan. Het systeem van de cliënt beslist zelf of het ook in stilpunt gaat. Meestal gebeurt dit ook omdat het systeem de meerwaarde van een stilpunt kent.”

“Een inademing stilpunt maakt verbinding met de kosmos. Het kan aanvoelen alsof het centrale zenuwstelsel zich opent als een bloem om de nectar van de Breath of Life in zich op te nemen. Er is nu meer vocht, meer levenskracht in de ventrikels. Je kunt overal in het lichaam stilpunten creëren. Ik werkte met een cliënt en plotseling zei ze: “Ik weet niet wat het betekent maar er komen woorden bij mij naar boven die eruit willen”. “Vertel maar” antwoordde ik haar. “Wat er nu gebeurt is zo helend van binnen. Er vinden allemaal reorganisaties plaats.” Terwijl zij dit zei was haar systeem in een stilpunt.”