Craniosacraal therapie

Craniosacraal therapie

Het onderzoek naar Craniosacraal therapie is afgerond.

Ondanks de niet schadelijkheid van de zachte aanraking geven wij een negatief advies ten aanzien van deze therapie.  Dit vanwege een hoge mate van misleidende informatie en het aanmeten van competenties die niet aanwezig kunnen zijn gezien de geringe opleiding. De helende werking van aanraking, zachtheid, massage, respect en tijd voor de patiënt wordt ook door andere therapieën bereikt die in onze ogen meer congruentie hebben met de holistische grondslag en daarmee eerlijker zijn in hun doelstellingen.

De KNGF verklaart dat craniosacraal niet past binnen het domein van de fysiotherapie. Sterker nog, men distantieert zich ervan.
Het is op zijn minst dubieus dat craniosacraal therapeuten en hun beroepsvereniging schermen met de betrouwbare stevige basis die fysiotherapie is voor de cranio sacraal therapeut om hun vak goed te kunnen uitoefenen. Dit terwijl ook zonder de opleiding fysiotherapie een craniosacraal opleiding gevolgd kan worden.

Om zich te onderscheiden en geloofwaardigheid te betrachten worden de meest uiteenlopende claims gebruikt. Een medicus als grondlegger en het gebruik van zoveel mogelijk ingewikkelde medische termen is zo’n manier. ook benoemt men veelvuldig wetenschappelijk onderzoek dat echter niet bestaat. Craniosacraal therapie heeft hier niet het patent op maar gaat wel heel ver in het misleiden van patiënten.

Ten aanzien van psychotherapie vinden we de mogelijk toe te brengen schade wel zorgelijk. Men schuwt de psychotherapeutische  behandeling van zware psychotrauma’s waaronder chronische traumatisering niet.

Een veroordeling van de beroepsgroep RCN door het College van Beroep wegens overschrijding van de competentiegrenzen wordt door de beroepsgroep genegeerd. Zeer kwalijk. Men laat hiermee zien dat het in het leven roepen van tuchtrecht een farce is zolang uitgespraken gratuit zijn.

Het craniosacrale systeem als het universum van de gezondheid van de patiënt beschouwen is eenzijdig en staat haaks op de intelligentie die aanwezig zou moeten zijn. Hierin wordt hun grondlegger Dr. John Uplegder gevolgd. Arrogantie staat haaks op holisme en is een valkuil voor iedere beroepsgroep die moet vechten voor erkenning. Men staat niet meer open voor invloeden van buitenaf maar vecht “gezamenlijk” voor standpunten die bijna megalomaan worden.

Als je de enorme competentielijst bekijkt en de enorme lijst van indicaties dan vraag je je af of er nog wel reguliere artsen en therapeuten nodig zijn.

Hoewel de Peirsman Cranio sacraal academie zich minder uitspreekt in gangbare termen binnen de geldende wetenschap laten ook zij met onderstaande uitspraak zien waar de craniosacraal therapie in hun overtuiging staat: Aan de top op elk gebied van gezondheid ziekte, preventie, psychopathologie, immunologie, vasculaire therapie, hersentherapie, neuropsychologie, neuropathologie, traumatherapie, psychotherapie, faciale therapie, traumatologie, endocrinologie,  neurotherapie, levensvraagstukken, zingeving en spiritualiteit.

Er wordt gesuggereerd en zelfs letterlijk benoemd dat craniosacraal therapie geen alternatieve therapie is. Zie onderstaand fragment uit een promotiefilmpje van de beroepsgroep. Hierin stelt Onneke Boter letterlijk: “niet alternatief, absoluut niet“.

Ga voor een uitgebreide conclusie naar :

http://www.platform-integratieve-gezondheidzorg.nl/conclusie-cranio-sacraal/